Praga Prima – výtvarný ateliér: kresba, malba

Ukázky z ateliéru.

Nabízíme vám kvalitní výtvarné kurzy pod vedením zkušených pedagogů, částečně také působících na Akademii výtvarných umění. Výuka vychází z klasického akademického přístupu a je obecně zaměřena na:

 • osvojení si zásad lineární perspektivy pro kresbu
  i malbu
 • posílení schopnosti správně vystihnout proporce jakéhokoli kresleného motivu nebo námětu pojatého malbou
 • seznámení s anatomií a základními kresebnými kánony lidské postavy v praxi
 • zdokonalení schopností “vidět – interpretovat – zachytit motiv” ve všech nabízených kurzech
 • návaznost na pedagogický exkurz do historie malířství
  v jednotlivých malířských slozích a uměleckých směrech, doplněný o základní poznatky z oblasti teorie umění
  a estetiky
 • možnost konzultací s našimi pedagogy i pro vaše výtvarná díla, která vytváříte mimo ateliér

Kurzy jsou koncipovány pro všechny, kteří mají kresbu a malbu jako svou zálibu – a to bez rozdílu věku nebo zkušeností. Ale i pro zájemce o studium na uměleckých školách všech typů (nebo školách vyžadujících složení talentových zkoušek z výtvarných oborů).

Každým rokem se několik našich studentů úspěšně dostane na střední i vysoké umělecké školy (především na Akademii výtvarných uměni, UMPRUM, na Střední uměleckou školu Václava Hollara, ale třeba i na ČVUT – architekturu nebo pedagogické obory).

Ateliér Praga Prima - průčelí budovy na Národní třídě

Ateliér Praga Prima - 5.patro: průčelí budovy na Národní třídě (přímo naproti Galerii Václava Špály)

Těšíme se na vaši návštěvu, za výtvarný ateliér praga prima

a všechny pedagogy Jitka Veselá a Karolína Tietjenová

ukázky z ateliéru přehled kurzů

Zlatá loď - sleva 5% pro naše studenty - karta v kanceláři

Výtvarné potřeby Zlatá loď: sleva 5 % - karta k zapůjčení v kanceláři praga prima.