Malba krok za krokem: olejomalba, akvarel, akryl

Tento kurz malby jsem koncipoval tak, aby byl vhodný pro úplné začátečníky i pokročilé

A není tu těch výtvarných prostředků nějak moc? Vůbec ne – dole ve shrnutí obsahu kurzu vidíte, že pro velkou skupinu témat “na barvě nezáleží”. Olejomalba zájmem asi vede, ale mám zde i výhradní příznivce akvarelu.

Během semestru se ale vůbec nemusíte držet jen jedné techniky, malířské prostředky můžete střídat. Pozn.: pro vyzkoušení Vám mohu zapůjčit svoje vybavení, není potřeba hned vše kupovat.

Kladu maximální důraz na individuální přístup. Beru do ruky štětec nebo tužku k názornějšímu přiblížení problematiky a mám připravenou i řadu vlastních výukových pomůcek (i poměrně netradičních) k jednotlivým tématům.

Malovat můžete libovolné vlastní téma, v rozpětí od klasického pojetí až po expresivní malbu nebo abstraktní malbu – záleží jen na Vás.

(Pondělní alternativa kurzu – je zde).

Poznámka pro zájemce o akvarel: vše podstatné z techniky jsem zvyklý během kurzu předvést, zde je to opravdu zapotřebí. Nemusíte se obávat, že širší zaměření bude tuto techniku utlačovat.

Malba podle modelu – probíhá po domluvě více účastníků kurzu. Osvědčilo se mít 2 lekce po sobě, příplatek za model je typicky 50 Kč za jedno sezení, podle zájmu (nikdo není do figury nucen).

Během hodin se systematicky probírá vše, co k malbě potřebujete vědět, ale i chaoticky – podle okamžité inspirace :-) a Vašich podnětů.

SHRNUTÍ OBSAHU KURZU:

 • Individuální přístup, nezáleží na výchozích znalostech.
 • Základy kresby: pozorování a zachycení námětu, šrafura, modelace, tonální rozsah, různé prostředky pro kresbu.
 • Lineární perspektiva a kompozice, zlatý řez, (dis)harmonie v obrazech.
 • Materiály: plátna, štětce, barvy, přípravky, laky, akvarelové papíry a jejich napínání, maskovací kapalina, atd. (vše praktické ukázky)
 • Barevná schémata – teorie, ale hlavně praxe barev.
 • Jak malířsky interpretovat předlohu.
 • Specifika malby: přípravná kresba, fotografie, malba bez předlohy, plenér, figurální malba, atd.
 • Figurální motivy, portrét – vše co potřebujete v praxi vědět.
 • Během hodin je kladen velký důraz i na rozvoj kritického myšlení, uvažování v souvislostech a rovnocenný dialog s lektorem.

Poznámky k tematickým okruhům jsou shodné s pondělním kurzem. Zde je spíše pár poznámek k výtvarným technikám, kterým se můžete věnovat:

 • Olejomalba klasická – standardní olejové barvy, terpentýn, média na bázi oleje, podklad plátno/deska. Kombinace technik: například akrylová podmalba, případně kombinace malby s olejovým pastelem.
 • Olejomalba s vodou ředitelnými barvami - ano, dnes jsou na trhu i olejové barvy, kde k malbě skutečně potřebujete jenom vodu, případně odpovídající média, ideální do domácího ateliéru (bez zápachu). Na ukázkách si porovnáme si s klasickým olejem.
 • Akryl – vodou ředitelné barvy, výborné pro expresi, ale i hladkou lazurní malbu. Možná je kombinace s pastelem, do kombinací technik patří i koláž, asambláž. Schnutí, konzistenci barev nebo vzhled malby lze ve velké míře ovlivnit (různými přípravky, volbou typu barev, plnidly atd.)
 • Akvarel – opět ideální do Vašeho domácího ateliéru, kde nechcete mít zápach terpentýnu. Typický svou volností, transparentností malby, lehkostí lazur, ale i absencí použití běloby. Struktura papíru, malba na vlhký nebo suchý podklad – to jsou hlavní faktory, které ovlivňují charakter malby. Má velmi blízko k technice kvaše (ukážeme si).
 • Pastely – malba pastelem různých provedení, kresba rudkami, atd. Možnost rozvoje kresebných dovedností.

Ještě několik doplňkových poznámek
k zaměření a průběhu kurzu malby:

PDF dokument – zde.

Lektor:

Další informace:

Miloš Novotný

PONDĚLÍ

20:10
STŘEDA
19:30
ČTVRTEK
10:00
Olejomalba, akryl, akvarel
libovolné téma:
- krajina
- zátiší
- figurální témata
- abstrakce
pondělí: 2,5 hodiny týdně: 3 900 Kč
středa: 3 hodiny týdně: 4 400 Kč
čtvrtek: 3 hodiny týdně: 4 400 Kč

Zlatá loď - sleva 5% pro naše studenty - karta v kanceláři Kudy z nudy City Bee

Výtvarné potřeby Zlatá loď: sleva 5% - karta k zapůjčení v kanceláři Praga Prima.