Základy kresby a malby

Kurz základů kresby a malby je koncipován (i přes svůj název) tak, aby splnil nároky studentů s nepříliš velkou zkušeností v kresbě a malbě, ale i nároky pokročilých studentů, kteří chtějí dále prohlubovat svoje znalosti.

Pedagogická metodologie je rozdělena do dvou částí:

  • Osvojení si kreslířských návyků a zvládnutí základů kresby předpokládá znalost pravidel pro komponování, tj. zvládnutí kompozice. Správné kreslení je korigováno systémem pravidel, která jsou stanovena geometrickými zákony a metodou zobrazování v systému lineární perspektivy.
  • Druhou část výuky tvoří způsob ztvárnění kreslené předlohy. Nejedná se tedy o zobrazení, ale její znázornění. Cílem této výuky je osvojení si zvláštního osobního stylu kresby, které přirozeně odpovídá vlastnostem a povaze frekventanta.

Lektor:

Michal Pěchouček

Další informace:


ÚTERÝ
15:00, 16:45, 18:30
Michal Pěchouček
Základy kresby a malby
2 hodiny týdně (17/10 lekcí)
5 000 Kč / 3 500 Kč

Zlatá loď - sleva 5% pro naše studenty - karta v kanceláři

Výtvarné potřeby Zlatá loď: sleva 5 % - karta k zapůjčení v kanceláři praga prima.