Klasická malba (olej, aryl)

Tento kurz je veden v duchu tradiční staromistrovské výtvarné formy spočívající v realistickém zobrazování a komponováním volných, případně zadaných námětů a témat. Úvod bude patřit nácviku správného vidění kresby, proporcí, umisťování do formátu dle fotografické předlohy nebo dostupných reálií. To se týká jak portétu, figury, krajiny, tak i zátiší.

Výuka v našem ateliéru probíhá velice individuálně. Tedy není to klasická frontální výuka, kdy by lektor přesně říkal skupině lidí, co mají dělat, a všichni následovali jeho pokynů. Naopak, každý student v kurzu pracuje na své věci, na tom, co ho zajímá a baví, a lektor s každým pravidelně konzultuje, radí, vysvětluje, pomáhá hledat další cesty v rozvoji vlastní kreativity.

Po nacvičení základů kresby se přejde k malbě olejem a technologickým otázkám techniky a metody této malby. Průběžně se bude pracovat i s konceptuální stránkou klasického obrazu, která v souladu s použitou technikou a intonací rukopisu a koloritu ovlivňuje celkový názor a výraz díla. Pro maximální efekt výuky bude lektor zájemcům zasahovat přímo do jejich díla svými korekcemi.

Smyslem a praktickou náplní kurzu je:

  • osvojit si základní postupy z oblasti technologie malby
  • prohloubit dovednosti v jednotlivých malířských technikách

Tématicky se jednotlivé lekce zaměřují na malbu:

  • zejména zátiší
  • později i figury a portrétu
  • případně krajiny

Lektor:

  • Ondřej Roubík

Další informace:

PÁTEK
14:00

16:30Ondřej Roubík
Základy klasické kresby a malby
3 hodiny týdně (17/10 lekcí)
6 600 Kč / 4 500 Kč

Zlatá loď - sleva 5% pro naše studenty - karta v kanceláři

Výtvarné potřeby Zlatá loď: sleva 5 % - karta k zapůjčení v kanceláři praga prima.