Základy klasické kresby a malby

Tento kurz je veden v duchu tradiční staromistrovské výtvarné formy spočívající v realistickém zobrazování a komponováním volných, případně zadaných námětů a témat. Úvod  bude patřit nácviku správného vidění kresby, proporcí, umisťování do formátu dle fotografické předlohy nebo dostupných reálií. To se týká každé disciplíny, která se bude v průběhu kurzu probírat, tedy  jak  portétu, figury, krajiny, tak i zátiší.

Po nacvičení základů kresby se přejde k malbě olejem a technologickým otázkám techniky a metody této malby. Průběžně se bude pracovat i s konceptuální stránkou klasického obrazu, která v souladu s použitou technikou a intonací rukopisu a koloritu ovlivňuje celkový názor a výraz díla. Pro maximální efekt výuky bude lektor zájemcům zasahovat přímo do jejich díla  svými korekcemi a krom toho bude sám v ateliéru pracovat na vlastním námětu, aby měli žáci možnost neustále sledovat profesionální techniku a postup práce.

Smyslem a praktickou náplní kurzu je:

  • osvojit si základní postupy z oblasti technologie malby
  • prohloubit dovednosti v jednotlivých malířských technikách

Tématicky se jednotlivé lekce zaměřují na malbu:

  • zejména zátiší
  • později i figury a portrétu
  • případně krajiny

Lektor:

  • Ondřej Roubík

Další informace:

PÁTEK
14:00

16:30

Ondřej Roubík

Základy klasické kresby a malby
3 hodiny týdně: 6 000 Kč

Zlatá loď - sleva 5% pro naše studenty - karta v kanceláři

Výtvarné potřeby Zlatá loď: sleva 5 % - karta k zapůjčení v kanceláři praga prima.