Praga Prima – kresba, malba – podrobnosti

Jednotlivé kurzy se do jisté míry svým obsahem překrývají, obecně lze ale rozdělit získávání nových dovedností do těchto oblastí:

Kresba:

 • pochopení jednotlivých kresebných stylů spjatých
  s historickými slohy a uměleckými směry
 • nácvik kompozice vymezené měřítkem formátu
 • volba adekvátního kreslířského postupu a zvládnutí kresebné formy zvoleného motivu
 • různé techniky kresby – jejich výhody, možnosti médií a jejich omezení:
  • přírodní uhel
  • tužka
  • pastel
  • křída, rudka atd.

Malba:

 • základní technologické informace o jednotlivých malířských technikách
 • příprava malířských podkladů a příprava malířského šepsu
 • realizace podmalby, malby, nauka o lazurách, pojidlech, ředidlech a lacích, seznámení s různými typy malby:
  • olejomalba
  • tempera
  • akryl
  • případně akvarel
 • nauka o barvách (materiály, barevná schémata a teorie míchání barev)

Nedílnou součástí způsobu výuky je i posílení kreativity našich studentů a jejich schopnosti syntézy všech teoretických i praktických poznatků do svých vlastních výtvarných děl.

Pro všechny kurzy platí, že získané znalosti a dovednosti natrvalo obohatí naše absolventy ve smyslu praktického i teoretického přehledu, jsou opravdovým příspěvkem k obohacení a rozvoji osobnosti studenta.

Zlatá loď - sleva 5% pro naše studenty - karta v kanceláři

Výtvarné potřeby Zlatá loď: sleva 5 % - karta k zapůjčení v kanceláři praga prima.