Drobečková navigace

úvod > kurzy > klasická malba

klasická malba

Tento kurz je veden v duchu tradiční staromistrovské výtvarné formy spočívající v realistickém zobrazování a komponováním volných, případně zadaných námětů a témat. Úvod bude patřit nácviku správného vidění kresby, proporcí, umisťování do formátu dle fotografické předlohy nebo dostupných reálií. To se týká jak portrétu, figury, krajiny, tak i zátiší.

Výuka v našem ateliéru probíhá velice individuálně. Tedy není to klasická frontální výuka, kdy by lektor přesně říkal skupině lidí, co mají dělat, a všichni následovali jeho pokynů. Naopak, každý student v kurzu pracuje na své věci, na tom, co ho zajímá a baví, a lektor s každým pravidelně konzultuje, radí, vysvětluje, pomáhá hledat další cesty v rozvoji vlastní kreativity.

Po nacvičení základů kresby se přejde k malbě olejem a technologickým otázkám techniky a metody této malby. Průběžně se bude pracovat i s konceptuální stránkou klasického obrazu, která v souladu s použitou technikou a intonací rukopisu a koloritu ovlivňuje celkový názor a výraz díla. Pro maximální efekt výuky bude lektor zájemcům zasahovat přímo do jejich díla svými korekcemi.

Smyslem a praktickou náplní kurzu je:

  • osvojit si základní postupy z oblasti technologie malby
  • prohloubit dovednosti v jednotlivých malířských technikách

Tematicky se jednotlivé lekce zaměřují na malbu:

  • zejména zátiší
  • později i figury a portrétu
  • případně krajiny

Lektor:

  • Ondřej Roubík

Den a čas:

  • Pátek 14:00 h
  • Pátek 17:00 h

Trvání a cena:

  • 3 vyučovací hodiny týdně (17/10 lekcí)
  • 6 600 Kč / 4 500 Kč

Další informace: