Drobečková navigace

úvod > kurzy > přípravka na talentové zkoušky na SŠ

přípravka na talentové zkoušky na SŠ

Tento kurz je určen především žákům osmých a devátých ročníků základních škol, kteří by chtěli pokračovat v dalším studiu na středních uměleckých školách (např. výtvarné, uměleckoprůmyslové, uměleckořemeslné, grafické, textilní, škola designu, fotografie, polygrafie aj.). Jeho cílem bude systematická příprava dětí na přijímací zkoušky od teoretických základů a pojmů přes znalost materiálů a médií, praktické základy kresby, vyzkoušení si různých technik, experimentování s médii až po trénování konkrétních zadání, která bývají u přijímacích zkoušek. Děti se naučí kreslit základní geometrické tvary, vyměřovat zobrazovaný objekt, pracovat s kompozicí, proporcemi, perspektivou, linkou či stínováním. Vyzkouší si kresbu zátiší a kresbu podle živého modelu. Nedílnou a velice důležitou součástí kurzu bude také zaměření na specifický talent dítěte, který by mohlo v budoucnu rozvíjet, a pomoc při sestavování portfolia domácích prací k talentovým zkouškám.

Kurz zahrnuje celkem sedmnáct tříhodinových (resp. tři vyučovací hodiny, tj. 135 min čistého času) lekcí. Kapacita kurzu je max. 9 lidí, aby byl čas se studentům dostatečně věnovat.

Na konci kurzu si studenti vyzkouší i práci související s vystavováním – tedy výběr prací, instalaci a propagaci. Budou mít příležitost vystavovat v naší malé Galerii za sklem, která se nachází ve výloze domu na Národní 35, kde je i náš ateliér. Kurz povede MgA. Marie Ladrová, absolventka AVU a současná aktivní umělkyně, která má bohaté pedagogické zkušenosti z organizací pracujících s mládeží i jako lektorka Národní galerie.

Lektor:

Den a čas:

  • Středa 17:00 h

Trvání a cena:

  • 3 vyučovací hodiny týdně - 7 500 Kč

Další informace: